Products

Marktwaarde complexindeling

Bij de waardering op marktwaarde is een specifieke complexindeling van toepassing. Op een eenvoudige wijze kunt u via het SKARP een voorstel voor de waarderingscomplexen ontvangen. U vult een bestand die wij voor u hebben klaargezet en wij leveren deze terug met de waarderingscomplexen!

Productoverview

Jaarrekening

Uw jaarrekening bestaat grotendeels uit indicatoren. Bij elk van deze indicatoren hoort een definitie en is derhalve uit te rekenen. Wij genereren automatisch belangrijke financiƫle indicatoren op basis van breed geaccepteerde, standaard definities. Deze berekende informatie kunnen wij eenvoudig aanleveren in het juiste formaat.

Announced

Marktwaarde in verhuurde staat

Via het SKARP portaal kunt u eenvoudig de juiste gegevens, nodig voor de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat, uit uw bronnen halen. Vanzelfsprekend op basis van eenduidige, transparante definities zoals deze in het handboek Modelmatig waarderen Marktwaarde is beschreven.

dVi

Onderdeel van uw jaarlijkse verantwoording aan de overheid is het aanleveren van de verantwoording-informatie (dVi) aan CorpData. De dVi bestaat uit een verzameling indicatoren. Bij elk van deze indicatoren hoort een definitie en is derhalve uit te rekenen. Op basis van de actuele definities van CorpoData zelf rekenen wij de indicatoren uit en geven de resultaten aan u terug. U kunt dus gedurende het jaar al sturen op de juiste ratios. Indien gewenst kunnen wij de aanlevering van de dVi aan CorpoData ook voor een belangrijk deel voor u automatiseren.

dPi

Onderdeel van uw jaarlijkse verantwoording aan de overheid is het aanleveren van de prognose-informatie (dPi) aan CorpData. De dPi bestaat uit een verzameling indicatoren. Bij elk van deze indicatoren hoort een definitie en is derhalve uit te rekenen. Op basis van de actuele definities van CorpoData zelf rekenen wij de indicatoren uit en geven de resultaten aan u terug. U kunt dus gedurende het jaar al sturen op de juiste ratios. Indien gewenst kunnen wij de aanlevering van de dPi aan CorpoData ook voor een belangrijk deel voor u automatiseren.

Aedes Benchmark

Veel corporaties doen mee met de Aedes Benchmark en dienen daarvoor veel informatie aan te leveren. Deze aanlevering bestaat uit een verzameling indicatoren. Veel zijn al bekend, omdat deze afkomstig zijn uit de dVi, de dPi of de Jaarrekening, andere maken wij specifiek voor de Aedes Benchmark. Op basis van deze actuele definities rekenen wij de indicatoren uit zodat u uw gegevens snel en efficiƫnt kunt aanleveren.